Etusivu » Yritykset

Poikkeamien ilmoitusjärjestelmä yrityksille ja yhdistyksille

Jaa sivu:

Yrityksillä ja erilaisilla yhdistyksillä on omat, hieman erilaiset tarpeet ja olemme siksi tehneet toisen version heitä varten.

Palvelumme avulla on mahdollista ilmoittaa yleisistä työturvallisuuteen liittyvistä havainnoista ja puutteista sekä häirinnästä työssä kaikissa sen muodoissaan. Koska työntekijät käsittelevät monesti henkilötietoja olemme lisänneet palveluun tietosuojaan liittyvien ongelmien ilmoituslomakkeen.

Yrityselämässä on toimialoja jotka joutuvat kohtaamaan ja käsittelemään asiakkaiden uhkailua ja suoranaista väkivaltaa. Työnantajilla on velvollisuus tarjota henkilöstölle käyttöön toimiva ilmoitusjärjestelmä ja toimia sen jälkeen asianmukaisesti.

Pro Ilmoitus sopii opiskelijoiden, harjoittelijoiden, vuokratyötekijöiden ja sijaisten perehdyttämiseen sekä väkivaltariskien arviointiin.

Pro Ilmoitus ottaa huomioon laadunhallinnan ja mahdollistaan laatujärjestelmien poikkeamien hallinnoinnin.

Palvelun sisältö

 • Työturvallisuus
  • turvallisuushavainto ja läheltä piti -tilanteet
  • kaksi vaihtoehtoa: lyhyt ja pitkä ilmoitus
 • Uhka- ja väkivaltatilanteet
  • ilmoituslomake
  • käsittelylomake
 • Häirintä työssä
  • ilmoituslomake koetusta häirinnästä
  • oma lomake seksuaaliselle häirinnälle
  • käytännölliset käsittelylomakkeet työantajalle
 • Tietosuoja
  • tietoturvaloukkaukset
  • muut merkittävät havainnot ja ongelmat
 • Laatupoikkeamat
  • erittäin monipuolinen työkalu laatupäällikölle
  • liitettävissä Pro Laadunhallintaan

Kohderyhmät

 • kaikki yritykset ja toimialat (erityisesti sosiaali- ja terveyshuolto, palvelualat, liikenne, turvallisuusala jne.)
 • ”kolmas sektori”
 • liitot ja järjestöt
 • urheiluseurat

Käyttäjät ja ilmoitusten vastaanottajat

 • yrittäjät ja toimitusjohtajat
 • työsuojelupäälliköt
 • henkilöstöpäälliköt
 • tietosuojasta vastaavat
 • laatupäälliköt
 • puheenjohtajat

Mahdollisuus räätälöintiin

 • voimme lisätä asiakkaan omia lomakkeita palveluun
 • ”rajattomat mahdollisuudet”

Perehdyttäminen ja opastaminen 

 • erityisesti väkivaltatilanteet ja häirintä
 • uudet työntekijät
 • opiskelijat/harjoittelijat
 • sijaiset
 • vuokratyöntekijät
 • pitkältä vapaalta palaavat

Väkivaltariskien arviointi

 • mahdollisuus tehdä yksikkökohtaisesti
 • ohjeet ja opastus
 • fyysinen ja henkinen varautuminen
 • nykytilanteen kartoitus

Laadunhallinnan poikkeamat

 • turvallisuushavainnot
 • läheltä piti -tilanteet
 • työtapaturmat
 • uhka- ja väkivaltailmoitukset
 • häirintäilmoitukset
 • vikailmoitukset
 • reklamaatiot
 • tietoturvapoikkeamat
 • ympäristöpoikkeamat
 • sisäiset poikkeamat
 • sisäiset havainnot
 • auditointihavainto
 • tuotteen laatupoikkeamat
 • toimituspoikkeamat
 • sisäilmailmoitukset

Pro Ilmoituksen hyödyt

 • ilmoitukset varmasti perille oikeille vastuuhenkilöille ja käsittelijöille
 • sähköiset ilmoitukset korvaavat hankalat paperilappuset
 • mahdollista ajaa raportteja eri kriteereillä
 • helpompi tilastoida
 • liitettävissä laatujärjestelmään
 • tietosuoja-asetuksen (GDPR) kanssa yhteensopiva

Palvelun esittely videona

Katso alta videolta palvelun ominaisuudet ja sisältö tai lataa esittelykalvosarja pdf-muodossa tästä.

Scroll to Top