Poikkeamien ilmoitusjärjestelmä - Ilmoittaminen on helppoa!

Jaa sivu:

Miksi Pro Ilmoitus?

Pro Ilmoitus on nykyaikainen pilvipalvelu, jolla voit hallinnoida monipuolisesti erilaisia ilmoitustarpeita. Alla on esitelty muutamia käyttökohteita esimerkinomaisesti, mutta järjestelmä on helposti muokattavissa myös muihin ilmoitustarpeisiin ja käyttökohteisiin.

Työturvallisuus-hahmo

Työturvallisuus

Työturvallisuudesta huolehtiminen on kaikille organisaatioille lakisääteinen velvoite ja olennainen osa sitä ovat turvallisuushavainnot  ja läheltä piti -tilanteista raportointi.

Pro Ilmoituksessa on kaksi valmista poikkeaman ilmoituslomaketta (lyhyt ja pitkä versio), jotka linkittyvät helposti myös yrityksen laadunhallintajärjestelmään.

(juttu jatkuu videon jälkeen)

Pro Pilvipalveluiden HSEQ-järjestelmä kalvosarjana

Olemme koostaneet ytimekkään kalvosarjan, jonka avulla voitte tutustua palvelutarjontaamme. Lataa pdf-muotoinen kalvosarja alla olevasta linkistä.

Lataa kalvosarja (pdf)

HSEQ-järjestelmä videona

Tältä sivulta löydät kaikkien Pro-palveluiden lyhyet esittelyt, palveluiden ominaisuudet ja valmiit linkit palveluiden omille sivuille:

www.propilvipalvelut.fi/pro-palveluiden-esittely

Uhka- ja väkivaltatilanteet

Uhka- ja väkivaltatilanteiden määrä kasvaa koko ajan ja erilaisilla organisaatioilla on lisääntyvä tarve ilmoittaa niistä.

Kohderyhmistä mainittakoon mm. päiväkodit, koulut, oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, yliopistot sekä muista toimialoista esimerkiksi hoito- ja hoivatyö, pelastustoimi, liikennöinti ja palvelualat (hotellit ja ravintolat sekä kauppa).

Propilvipalvelut Uhka- ja väkivaltatilanteet
Propilvipalvelut häirintä työssä

Häirintä työssä

Häirintä työssä sen eri muodoissa koskee kaikkia toimialoja sekä yksityistä ja julkista sektoria. Työpaikalla/työssä esiintyvästä häirinnästä ilmoittaminen on helppoa järjestelmän avulla.

Tietosuoja

Mahdollisuus tehdä myös tietosuojan poikkeamista ilmoitus, koska näissä kaikissa edellä esitellyissä kohdissa käsitellään paljon henkilötietoja ja toiminnan on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista.

Propilvipalvelut tietoturva
Propilvipalvelut laadunhallinta

Laatupoikkeamat

Poikkeamien seuranta ja niihin reagoiminen on osa yrityksen laadunhallintaa. Pro Ilmoituksen avulla keräät yhteen paikkaan kaikki yrityksesi laatupoikkeamat ja voit ohjata ne oikeille henkilöille toimenpiteitä varten.

Toimintajärjestelmä

Poikkeamien ilmoittaminen ja seuranta on osa yrityksen toimintajärjestelmää.

Lue lisää: www.toimintajarjestelma.com

Propilvipalvelut Toimintajärjestelmä

Häirintää eri muodoissaan

Uhka ja väkivalta

Työturvallisuus

Henkilöstön perehdyttäminen

Käyttäjäoikeuksien luonti ja hallinnointi

 • koska tässä palvelussa käsitellään monella tavalla kriittisiksi luokiteltavia henkilötietoja on niiden katseluoikeudet mietittävä tarkasti
 • koskee erityisesti alaikäisten tietoja

Turvallisuus- ja läheltä piti -tilanteiden ilmoitukset

 • kaksi erilaista lomaketta eri käyttöön (älypuhelin ja tietokone)
 • automatisoitu raportointi ja tilastointi

Päiväkotien sekä erilaisten koulujen ja oppilaitosten uhka- ja väkivaltatilanteiden ilmoittaminen ja käsittely

 • sekä opettajiin kohdistuva että lasten ja opiskelijoiden keskinäinen
 • käyttäjäoikeudet erittäin tiukkoja
 • valmiita proseduureja asian käsittelyyn
 • automatisoitu raportointi ja tilastointi

HUOM! Palvelussa on myös yleinen ilmoituslomake kaikilla työpaikoilla ja toimialoilla tehtäville väkivaltatilanteiden ilmoituksille.

Työpaikalla/työssä ja oppilaitoksissa esiintyvästä häirinnästä ilmoittaminen

 • mahdollisuus valita useista eri häirinnän tyypeistä
 • käyttäjäoikeudet erittäin tiukkoja
 • valmiita proseduureja asian käsittelyyn (jopa AVIin asti)
 • raportointi ja tilastointi

Tietosuojaan liittyvien tietoturvaloukkausten ja muiden poikkeamien ilmoittaminen

 • mahdollisuus tehdä myös tietosuojan poikkeamista ilmoitus, koska näissä kaikissa edellä esitellyissä kohdissa käsitellään paljon henkilötietoja ja toiminnan on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista
 • perinteiset toimintatavat usein laittomia ja tietoturvattomia

Poikkeamien ilmoitusjärjestelmä päiväkodeille ja oppilaitoksille

Olemme tehneet päiväkodeille ja erilaisille oppilaitoksille oman version Pro Ilmoituksesta. Lastentarhanopettajat, opettajat ja myös muu henkilökunta joutuu liian usein uhkailun ja väkivallan kohteeksi ja näistä tilanteista olisi hyvä ilmoittaa mahdollisimman usein  – ja vaivattomasti. Valmiiksi mietittyjen lomakkeiden avulla on mahdollista toimia myös nopeasti ja järjestelmällisesti.

Katso alta videolta palvelun ominaisuudet ja sisältö tai lataa esittelykalvosarja pdf-muodossa tästä.

Poikkeamien ilmoitusjärjestelmä yrityksille ja yhdistyksille

Yrityksillä ja erilaisilla yhdistyksillä on omat, hieman erilaiset tarpeet ja olemme siksi tehneet pilvipalvelustamme oman version heitä varten.

Pro Ilmoitus soveltuu myös loistavasti laatupoikkeamien ilmoittamiseen:

 • erittäin monipuolinen työkalu laatupäällikölle
 • liitettävissä Pro Laadunhallintaan

Katso alta videolta palvelun ominaisuudet ja sisältö tai lataa esittelykalvosarja pdf-muodossa tästä.

Scroll to Top