Ilmoita helposti ja turvallisesti

Pro Ilmoitus on erilaisten organisaatioiden monipuolinen ilmoitusjärjestelmä. Sen avulla työnantaja ja esimiehet, työsuojeluhenkilöstö, henkilöstöhallinto sekä laadunhallinta pystyvät ottamaan vastaan erilaisia ilmoituksia ja toimimaan valmiiksi sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Tutustu palveluun Kysy lisää

Miksi Pro Ilmoitus?

Pro Ilmoitus on nykyaikainen pilvipalvelu, jolla voit hallinnoida monipuolisesti erilaisia ilmoitustarpeita. Alla on esitelty muutamia käyttökohteita esimerkinomaisesti, mutta järjestelmä on helposti muokattavissa myös muihin ilmoitustarpeisiin ja käyttökohteisiin.

Työturvallisuus

Työturvallisuus

Työturvallisuudesta huolehtiminen on kaikille organisaatioille lakisääteinen velvoite ja olennainen osa sitä ovat turvallisuushavainnot  ja läheltä piti -tilanteista raportointi.

Pro Ilmoituksessa on kaksi valmista poikkeaman ilmoituslomaketta (lyhyt ja pitkä versio), joihin on liitetty loppuun myös laatujärjestelmän edellyttämät toimet.

Uhka- ja väkivaltatilanteet

Uhka- ja väkivaltatilanteet

Uhka- ja väkivaltatilanteiden määrä kasvaa koko ajan ja erilaisilla organisaatioilla on lisääntyvä tarve ilmoittaa niistä.

Kohderyhmistä mainittakoon mm. päiväkodit, koulut, oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, yliopistot sekä muista toimialoista esimerkiksi hoito- ja hoivatyö, pelastustoimi, liikennöinti ja palvelualat (hotellit ja ravintolat sekä kauppa).

Häirintä työssä

Häirintä työssä

Häirintä työssä sen eri muodoissa koskee kaikkia toimialoja sekä yksityistä ja julkista sektoria. Työpaikalla/työssä esiintyvästä häirinnästä ilmoittaminen on helppoa järjestelmän avulla.

Tietosuoja

Tietosuoja

Mahdollisuus tehdä myös tietosuojan poikkeamista ilmoitus, koska näissä kaikissa edellä esitellyissä kohdissa käsitellään paljon henkilötietoja ja toiminnan on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista.

Pro Ilmoituksen ominaisuuksia

Käyttäjäoikeuksien luonti ja hallinnointi

 • koska tässä palvelussa käsitellään monella tavalla kriittisiksi luokiteltavia henkilötietoja on niiden katseluoikeudet mietittävä tarkasti
 • koskee erityisesti alaikäisten tietoja

Turvallisuus- ja läheltä piti -tilanteiden ilmoitukset

 • kaksi erilaista lomaketta eri käyttöön (älypuhelin ja tietokone)
 • automatisoitu raportointi ja tilastointi

Päiväkotien sekä erilaisten koulujen ja oppilaitosten uhka- ja väkivaltatilanteiden ilmoittaminen ja käsittely

 • sekä opettajiin kohdistuva että lasten ja opiskelijoiden keskinäinen
 • käyttäjäoikeudet erittäin tiukkoja
 • valmiita proseduureja asian käsittelyyn
 • automatisoitu raportointi ja tilastointi

HUOM! Palvelussa on myös yleinen ilmoituslomake kaikilla työpaikoilla ja toimialoilla tehtäville väkivaltatilanteiden ilmoituksille.

Työpaikalla/työssä ja oppilaitoksissa esiintyvästä häirinnästä ilmoittaminen

 • mahdollisuus valita useista eri häirinnän tyypeistä
 • käyttäjäoikeudet erittäin tiukkoja
 • valmiita proseduureja asian käsittelyyn (jopa AVIin asti)
 • raportointi ja tilastointi

Tietosuojaan liittyvien tietoturvaloukkausten ja muiden poikkeamien ilmoittaminen

 • mahdollisuus tehdä myös tietosuojan poikkeamista ilmoitus, koska näissä kaikissa edellä esitellyissä kohdissa käsitellään paljon henkilötietoja ja toiminnan on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista
 • perinteiset toimintatavat usein laittomia ja tietoturvattomia

Pro Ilmoituksen logo

Pro Ilmoitus on nykyaikainen pilvipalvelu, jolla voit hallinnoida monipuolisesti erilaisia ilmoitustarpeita.

Pyydä henkilökohtainen esittely - ei velvoita mihinkään!

Lisenssityyppi 1–9 henkilöä 10–29 henkilöä 30–49 henkilöä 50–99 henkilöä
Perus 99 € / vuosi (1–9 henkilöä) 199 € / vuosi (10–29 henkilöä) 299 € / vuosi (30–49 henkilöä) 599 € / vuosi (50–99 henkilöä)

Pyydä esittely

Hinnat ovat arvonlisäverottomia ja niihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero 24%.

Yli sadan hengen lisenssikokonaisuudet sopimuksen mukaan.

Tutustu muihin pilvipalveluihimme täällä!

Palvelua toteuttamassa