Etusivu » Pro Tietosuoja

Tietosuojavastaavan, yrityksen ja yhdistyksen tukipilari tietosuoja-asioissa

Jaa sivu:

Pro Tietosuoja -palvelu tiivistettynä

Pro Tietosuoja -palvelu opastaa ja helpottaa selviytymään toukokuussa 2018 voimaan tulleen EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) velvoitteista. Se on helppokäyttöinen ja kustannustehokas tapa täyttää kaikki asetuksen vaatimukset. Näitä ovat mm. tarvittavan oman dokumentaation ylläpito, riskien arviointi, henkilöstön koulutus, poikkeamien käsittely sekä hyvien käytänteiden luonti.

Pro Tietosuoja -palvelun ominaisuudet:

Perusversio

 • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
 • orga­ni­saation yksi­köiden hake­mis­to­puu­rakenne
 • henkilörekisterin tiedot
 • asetuksen edellyttämän organisaation dokumentaation tekeminen
 • tietosuojan riskien arviointi
 • henkilöstön koulutus ja tarvittava dokumentaatio siitä
 • koulutusrekisteri
 • kevyt sähköinen allekirjoitus
 • sähköisen allekirjoittamisen hyväksyminen (vahva allekirjoitus)
Poikkeamailmoitukset
 • aloite / kehitysidea
 • tietoturvaloukkauksen ilmoitus
 • palaute perehdyttämisestä ja työhön opastamisesta
 • häiriötilanteen havaintojen ilmoituslomake

Laaja versio

 • kyberturvallisuuden vuosikello
 • toimintaohjeet tietoturvaloukkauksen tapahtuessa
 • todistus koulutuksesta
 • todistus perehdytyksestä / työhön opastamisesta
 • Data protection briefing
Dashboardit
 • muistutukset

Listaus ei välttämättä ole täydellinen, koska palvelut kehittyvät koko ajan asiakaspalautteen ja toiveiden mukaan.

Tutustu palveluun osoitteessa: www.protietosuoja.fi

Pro Tietosuoja -palvelu

Scroll to Top