Etusivu » Pro Tietosuoja

Tietosuojavastaavan, yrityksen ja yhdistyksen tukipilari tietosuoja-asioissa

Jaa sivu:

Pro Tietosuoja -palvelu opastaa ja helpottaa selviytymään toukokuussa 2018 voimaan tulleen EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) velvoitteista. Se on helppokäyttöinen ja kustannustehokas tapa täyttää kaikki asetuksen vaatimukset. Näitä ovat mm. tarvittavan oman dokumentaation ylläpito, riskien arviointi, henkilöstön koulutus, poikkeamien käsittely sekä hyvien käytänteiden luonti.

 • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
 • orga­ni­saation yksi­köiden hake­mis­to­puu­rakenne
 • henkilörekisterin tiedot
 • tietosuojaan perehdytys
 • tietoturvaan perehdytys
 • tietosuojan riskien arviointi
 • organisaation oma riskien arviointi
 • koulutusrekisteri
 • kevyt sähköinen allekirjoitus
 • sähköisen allekirjoittamisen hyväksyminen (vahva allekirjoitus)
 • aloite / kehitysidea
 • häiriötilanteen havaintojen ilmoituslomake
 • tietoturvaloukkauksen ilmoitus
 • palautelomake
 • palaute perehdyttämisestä ja työhön opastamisesta
 • henkilötietojen tietoturvaloukkauksen raportti
 • kyberturvallisuuden vuosikello
 • tietosuojaseloste
 • tietosuojan vaikutustenarviointi
 • tietotilinpäätös
 • toimintaohjeet tietoturvaloukkauksen tapahtuessa
 • todistus koulutuksesta
 • todistus perehdytyksestä / työhön opastamisesta
 • yleiset tietoturvaohjeet
 • data protection briefing
 • muistutukset

Listaus ei välttämättä ole täydellinen, koska palvelut kehittyvät koko ajan asiakaspalautteen ja toiveiden mukaan.

Tutustu palveluun osoitteessa: www.protietosuoja.fi

Pro Tietosuoja -palvelu

Scroll to Top