Ilmoita helposti ja turvallisesti

Pro Ilmoitus on erilaisten organisaatioiden monipuolinen ilmoitusjärjestelmä. Sen avulla työnantaja ja esimiehet, työsuojeluhenkilöstö, henkilöstöhallinto sekä laadunhallinta pystyvät ottamaan vastaan erilaisia ilmoituksia ja toimimaan valmiiksi sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Tutustu palveluun AVI:n tiedote 12.8.2019

Miksi Pro Ilmoitus?

Pro Ilmoitus on nykyaikainen pilvipalvelu, jolla voit hallinnoida monipuolisesti erilaisia ilmoitustarpeita. Alla on esitelty muutamia käyttökohteita esimerkinomaisesti, mutta järjestelmä on helposti muokattavissa myös muihin ilmoitustarpeisiin ja käyttökohteisiin.

Työturvallisuus

Työturvallisuus

Työturvallisuudesta huolehtiminen on kaikille organisaatioille lakisääteinen velvoite ja olennainen osa sitä ovat turvallisuushavainnot  ja läheltä piti -tilanteista raportointi.

Pro Ilmoituksessa on kaksi valmista poikkeaman ilmoituslomaketta (lyhyt ja pitkä versio), jotka linkittyvät helposti myös yrityksen laadunhallintajärjestelmään.

Uhka- ja väkivaltatilanteet

Uhka- ja väkivaltatilanteet

Uhka- ja väkivaltatilanteiden määrä kasvaa koko ajan ja erilaisilla organisaatioilla on lisääntyvä tarve ilmoittaa niistä.

Kohderyhmistä mainittakoon mm. päiväkodit, koulut, oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, yliopistot sekä muista toimialoista esimerkiksi hoito- ja hoivatyö, pelastustoimi, liikennöinti ja palvelualat (hotellit ja ravintolat sekä kauppa).

Häirintä työssä

Häirintä työssä

Häirintä työssä sen eri muodoissa koskee kaikkia toimialoja sekä yksityistä ja julkista sektoria. Työpaikalla/työssä esiintyvästä häirinnästä ilmoittaminen on helppoa järjestelmän avulla.

Tietosuoja

Tietosuoja

Mahdollisuus tehdä myös tietosuojan poikkeamista ilmoitus, koska näissä kaikissa edellä esitellyissä kohdissa käsitellään paljon henkilötietoja ja toiminnan on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista.

Laatupoikkeamat

Laatupoikkeamat

Poikkeamien seuranta ja niihin reagoiminen on osa yrityksen laadunhallintaa. Pro Ilmoituksen avulla keräät yhteen paikkaan kaikki yrityksesi laatupoikkeamat ja voit ohjata ne oikeille henkilöille toimenpiteitä varten.

Toimintajärjestelmä

Toimintajärjestelmä

Poikkeamien ilmoittaminen ja seuranta on osa yrityksen toimintajärjestelmää.

Lue lisää: https://www.toimintajarjestelma.com/

Lisätietoa aiheesta

Olemme tuottaneet monipuolista ja punnittua tietoa sisältäviä aihesivustoja poikkeamien ilmoittamiseen liittyvistä aiheista. Tutustu alla sivustoihimme!

Uhka ja väkivalta

Väkivalta työssä

Fyysinen ja henkinen väkivalta uhka monella työpaikalla

www.vakivaltatyossa.fi

Uhka- ja väkivaltatilanteet

Väkivallan uhka on pelottava, äkillinen ja arvaamaton

www.uhkajavakivaltatilanteet.fi

Työturvallisuus

Turvallisuushavainto

Turvallisuushavainto voi estää työtapaturman tai kuoleman

www.turvallisuushavainto.com

Läheltä piti -tilanteet

Tietoa läheltä piti -tilanteista ei pidä pantata

www.laheltapiti.com

Henkilöstön perehdyttäminen

Työhön perehdyttäminen

Työhön perehdyttäminen ei ole pelkkää työturvallisuutta

www.tyohonperehdyttaminen.fi

Työhön opastaminen

Työnopastus on parasta ennakoivaa työturvallisuustoimintaa

www.tyohonopastaminen.fi

Häirintää eri muodoissaan

Häirintä töissä

Häirintää työpaikalla ei voi selittää luonteella

www.hairintatoissa.fi

Seksuaalinen häirintä

Seksuaalinen häirintä on lain mukaan syrjintää

www.seksuaalinenhairinta.fi

Epäasiallinen kohtelu

Epäasiallinen kohtelu on työpaikkakiusaamista

www.epaasiallinenkohtelu.fi

Kiusaaminen

Työpaikkakiusaaminen tulee kalliiksi

www.kiusaaminen.com

Nettikiusaaminen

Nettikiusaaminen moninkertaistaa (koulu)kiusatun tuskan

www.nettikiusaaminen.fi

Kunnianloukkaus

Kunnianloukkaus on valhe tai vihjaus, joka tuottaa kärsimystä

www.kunnianloukkaus.com

Syrjintä

Syrjintää töissä, koulussa ja harrastuksissa

www.syrjinta.com

Tasa-arvo

Tasa-arvo ei ole pelkkä palkka-asia

www.tasa-arvo.eu

Yhdenvertaisuus

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus – modernin työpaikan tunnusmerkit

www.yhdenvertaisuus.com

Pro Ilmoituksen ominaisuuksia

Käyttäjäoikeuksien luonti ja hallinnointi

 • koska tässä palvelussa käsitellään monella tavalla kriittisiksi luokiteltavia henkilötietoja on niiden katseluoikeudet mietittävä tarkasti
 • koskee erityisesti alaikäisten tietoja

Turvallisuus- ja läheltä piti -tilanteiden ilmoitukset

 • kaksi erilaista lomaketta eri käyttöön (älypuhelin ja tietokone)
 • automatisoitu raportointi ja tilastointi

Päiväkotien sekä erilaisten koulujen ja oppilaitosten uhka- ja väkivaltatilanteiden ilmoittaminen ja käsittely

 • sekä opettajiin kohdistuva että lasten ja opiskelijoiden keskinäinen
 • käyttäjäoikeudet erittäin tiukkoja
 • valmiita proseduureja asian käsittelyyn
 • automatisoitu raportointi ja tilastointi

HUOM! Palvelussa on myös yleinen ilmoituslomake kaikilla työpaikoilla ja toimialoilla tehtäville väkivaltatilanteiden ilmoituksille.

Työpaikalla/työssä ja oppilaitoksissa esiintyvästä häirinnästä ilmoittaminen

 • mahdollisuus valita useista eri häirinnän tyypeistä
 • käyttäjäoikeudet erittäin tiukkoja
 • valmiita proseduureja asian käsittelyyn (jopa AVIin asti)
 • raportointi ja tilastointi

Tietosuojaan liittyvien tietoturvaloukkausten ja muiden poikkeamien ilmoittaminen

 • mahdollisuus tehdä myös tietosuojan poikkeamista ilmoitus, koska näissä kaikissa edellä esitellyissä kohdissa käsitellään paljon henkilötietoja ja toiminnan on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista
 • perinteiset toimintatavat usein laittomia ja tietoturvattomia

Poikkeamien ilmoitusjärjestelmä päiväkodeille ja oppilaitoksille

Olemme tehneet päiväkodeille ja erilaisille oppilaitoksille oman version Pro Ilmoituksesta. Lastentarhanopettajat, opettajat ja myös muu henkilökunta joutuu liian usein uhkailun ja väkivallan kohteeksi ja näistä tilanteista olisi hyvä ilmoittaa mahdollisimman usein  – ja vaivattomasti. Valmiiksi mietittyjen lomakkeiden avulla on mahdollista toimia myös nopeasti ja järjestelmällisesti.

Katso alta videolta palvelun ominaisuudet ja sisältö tai lataa esittelykalvosarja pdf-muodossa tästä.

Poikkeamien ilmoitusjärjestelmä yrityksille ja yhdistyksille

Yrityksillä ja erilaisilla yhdistyksillä on omat, hieman erilaiset tarpeet ja olemme siksi tehneet pilvipalvelustamme oman version heitä varten.

Pro Ilmoitus soveltuu myös loistavasti laatupoikkeamien ilmoittamiseen:

 • erittäin monipuolinen työkalu laatupäällikölle
 • liitettävissä Pro Laadunhallintaan

Katso alta videolta palvelun ominaisuudet ja sisältö tai lataa esittelykalvosarja pdf-muodossa tästä.

Pro Ilmoituksen logo

Pro Ilmoitus on nykyaikainen pilvipalvelu, jolla voit hallinnoida monipuolisesti erilaisia ilmoitustarpeita.

Pyydä henkilökohtainen esittely - ei velvoita mihinkään!

Lisenssityyppi 1–9 henkilöä 10–29 henkilöä 30–49 henkilöä 50–99 henkilöä
Perus 199 € / vuosi (1–9 henkilöä) 299 € / vuosi (10–29 henkilöä) 499 € / vuosi (30–49 henkilöä) 699 € / vuosi (50–99 henkilöä)
Laaja 299 € / vuosi (1–9 henkilöä) 499 € / vuosi (10–29 henkilöä) 699 € / vuosi (30–49 henkilöä) 999 € / vuosi (50–99 henkilöä)

Pyydä esittely

Hinnat ovat arvonlisäverottomia ja niihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero 24%.

Yli sadan hengen lisenssikokonaisuudet sopimuksen mukaan.

Tutustu muihin pilvipalveluihimme täällä!

Palvelua toteuttamassa