Riskinarviointi

Laadunhallinnan olennainen osa on erilaisten riskien arviointi. Pro Riskienhallinnan avulla kaikkien organisaatioiden on mahdollista arvioida helposti hyvin monenlaisia riskejä.

Mutta riskien toteutuessa (tai niiden uhatessa toteutua) niistä ilmoittaminen eteenpäin oikeille henkilöille saattaa olla perinteisillä metodeilla eli lippulapuilla ja sähköpostilla hankalaa, epävarmaa ja jopa laitonta (tietosuoja). Pro Ilmoituksen ilmoituslomakkeet voivat olla avoimia koko henkilöstölle ja niiden käyttö on helppoa ja turvallista.

Pro Riskienhallinnan avulla kaikkien organisaatioiden on mahdollista arvioida mm. seuraaviin osa-alueisiin liittyviä riskejä:

 • työturvallisuus
 • uhka- ja väkivaltatilanteet
 • henkilöt
 • ympäristö
 • liiketoiminta
 • tietosuoja
 • tietoturva
 • vahingot
 • sopimus- ja vastuuriskit
 • tuotteet
 • koneet ja laitteet
 • rikokset
 • kemikaalit

Lisätietoa Pro Riskienhallinnasta

Pro Riskienhallinnan esittely

Katso Pro Riskienhallinnan esittelyvideo alta tai lataa esittely pdf-muodossa tästä.

Palvelua toteuttamassa