Laatujärjestelmä

Pro Ilmoitus -pilvipalvelu palvelee myös laatuajattelua ja tuottaa määrämuotoisia ilmoituksia erilaisista poikkeamista.

Näitä ovat esimerkiksi:

 • turvallisuushavainnot
 • läheltä piti -tilanteet
 • työtapaturmat
 • uhka- ja väkivaltailmoitukset
 • häirintäilmoitukset
 • vikailmoitukset
 • reklamaatiot
 • tietoturvapoikkeamat
 • ympäristöpoikkeamat
 • sisäiset poikkeamat
 • sisäiset havainnot
 • auditointihavainto
 • tuotteen laatupoikkeamat
 • toimituspoikkeamat
 • sisäilmailmoitukset

Lisätietoa Pro Laadunhallinnasta

Pro Laadunhallinnan esittely

Katso alta Pro Laadunhallinnan yleisesittely videomuodossa tai lataa se pdf-muodossa.

Palvelua toteuttamassa